Tuesday, December 1, 2015

SURAT KEPADA AHLI DAN PEMIMPIN UMNO AKAR UMBI

As posted by Dr. Mahathir Mohamad at Che Det on November 30, 2015

1. Negara Malaysia tercinta ini adalah hasil perjuangan UMNO sebagai sebuah parti, bukan oleh sesiapa atau seseorang.

2. Sebab itu apabila Dato Onn Jaafar, Pengasas dan Yang diPertua Parti yang pertama, membuat cadangan yang bertentangan dengan pejuangan parti, cadangannya di tolak dan dianya keluar dari parti.

3. Hari ini kita dapati UMNO sudah jadi milik Presiden dan perjuangan UMNO terhad kepada mendokong Presiden. Kesetiaan ahli terhad kepada Presiden, tidak lagi kepada parti, tidak lagi kepada bangsa, agama dan negara.

4. Ini ternampak jelas apabila slogan Satu Malaysia yang sama dengan Malaysian Malaysia diperkenal, penjajah dahulu dilantik sebagai penasihat, penggunaan konsultan Barat. Penubuhan Pemandu untuk mengganti Unit Perancang Ekonomi, bayaran gaji kepada badan bukan Kerajaan yang amat tinggi, meletak negara dibawah kehendak Singapura, meminjam berbillion Ringgit yang dilabur sebahagian besar di luar negera, menubuh 1MDB dengan modal pinjaman yang besar, tidak dapat membukti dimana modal yang dilabur berada, gagal membayar faedah hutang, membeli tanah Kerajaan dengan harga yang amat murah, menjual tanah ini kepada institusi Kerajaan dengan harga 50 kali ganda lebih tinggi, wang Tabung Haji diguna secara yang sama, keuntungan yang berlebihan ini diguna untuk menampung kerugian 1MDB, 2.6 billion Ringgit tiba-tiba berada dalam akaun peribadi Najib, kononnya derma dari orang Arab, siasatan oleh Badan Pencegah Rasuah dan Bank Negara ditamat oleh Najib sebelum tindakan dapat diambil, Pendakwa Raya dibuang, PAC dibubar supaya tidak dapat menyiasat 1MDB, cara hidup mewah lebih dari kemampuan Perdana Menteri, gaji minima dinaik sehingga kilang-kilang berpindah ke negara lain dan pekerja hilang pekerjaan, kejatuhan mata wang dan nilai saham yang teruk, cukai GST dikenakan sehingga peniaga kecil terpaksa tutup kedai, kos sara hidup meningkat, beban bagi rakyat bertambah, sesiapa yang menegur disoal oleh polis, dituduh sabotaj bank dan kewangan negara dan dimasuk dalam tahanan dibawah undang-undang yang salah.

5. Besar kemungkinan parti akan kalah dalam PRU 14 seperti di Selangor dan Pulau Pinang. BN dan UMNO akan menjadi parti pembangkang. Sebagai pembangkang tidak akan ada apa-apa yang boleh dibuat oleh UMNO untuk bangsa, negara dan agama.

6. Menyokong Najib mungkin memberi nikmat kepada orang tertentu hari ini. Tetapi apabila BN kalah nikmat semua akan hilang.

7. Sebaliknya jika Najib berhenti dari menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri, besar kemungkinan UMNO akan pulih semula dan BN akan menang PRU 14. Dengan itu bangsa, negara dan agama akan lebih selamat. Negara akan maju semula dan semua rakyat akan dapat nikmat.

8. Wahai ahli dan pemimpin UMNO diakar umbi. Fikirlah baik-baik. Jangan sokong dan setia secara buta tuli, atau kerana dapat nikmat hari ini. Bangsa kita akan kutuk kita jika nasib bangsa menjadi buruk kerana kita tamak dan lupakan perjuangan UMNO. Dan segala nikmat yang kita dapati akan musnah, bahkan Kerajaan parti lawan akan bertindak keatas kesalahan mereka semasa memerintah.

9. Semua ini memburukkan nama Malaysia dan merugikan rakyat.

10. Wahai ahli dan pemimpin UMNO diperingkat akar umbi.

11. Jika ingin selamat dan menang tolaklah kepimpinan DSN sebelum PRU14.

12. Tolaklah kepimpinannya sebelum PRU14 supaya UMNO selamat dan mampu memenangi PRU dan kekal sebagai Kerajaan yang adil kepada semua.

13. Saya menulis dalam blog saya kerana sekatan yang ketat diadakan supaya saya tidak dapat berjumpa dan bercakap dengan ahli UMNO dan orang awam. Jentera yang diguna yang terdiri dari badan-badan Kerajaan dan parti amatlah berkesan. Dengan sendirinya ini menjadi bukti kesalahan-kesalahan sedang dilakukan.

Sunday, November 29, 2015

1MDB EXITS POWER BUSINESS

As posted by Dr. Mahathir Mohamad at Che Det on November 28, 2015

1. It is reported that 1MDB would reduce between RM16 bil to RM18 bil of its debts after selling “Edra”.

2. I am trying to work out how the savings are achieved.

3. 1MDB bought the power plants together with debts of RM6 bil for RM 18 billion Ringgit. CGN pays RM 9.83 billion for 100% of the energy assets.

4. It should be noted that at the time 1MDB purchased the power plants, the Ringgit was at 3.2 per US Dollar. It is now at 4.2 Ringgit per US Dollar. In US dollar terms the 9.83 billion Ringgit paid by the Chinese Company is worth much less than the 9.83 billion Ringgit paid by 1MDB.

5. If the money borrowed by 1MDB is in Ringgit the loss would be minimal. But if 1MDB had borrowed in USD, it stands to lose 1 Ringgit for every dollar borrowed. In other word what 1MDB gets from the sale would not be able to pay fully the debts in USD raised by 1MDB.

6. CGN is reported to have bought 100% of the energy assets of 1MDB. Does the debt of the power plants totalling 6 billion Ringgit which 1MDB had assumed also regarded as the assets which have been sold to CGN.

7. Then there are other questions which needs clarification. e.g will Petronas be selling gas to the power plants? If so at what price.

8. Having sold Edra for RM9.83 billion, how does this reduce 1MDB debts by RM16-RM18 billion. Again considering the depreciation of the Ringgit, how will the debts in USD be reduced?

9. Is the purchase of the power plants by foreign buyers a form of foreign direct investments? The money brought in would go out to pay foreign debts. And the amount going out would be far more than the inflow. Does not sound like FDI to me.

10. Will the Government allow the full repatriation of the profits of these plants in Malaysia. It should be noted that China has a rule in which repatriation is to be in the form of export of Chinese products and not cash.

11. How much control will the Government have over a foreign-owned utility? Price fixing which may cause a loss to the company may result in subsidy by the Government.


Versi BM
1MDB KELUAR DARI PERNIAGAAN POWER

1. Telah dilaporkan bahawa 1MDB akan mengurangkan antara RM16 bilion hingga RM18 bilion hutangnya selepas menjual “Edra”.

2. Saya cuba menghitung bagaimana penjimatan ini boleh dicapai.

3. 1MDB membeli loji-loji janakuasa bersama dengan hutangnya sejumlah RM6 bilion dengan harga RM18 bilion. CGN membayar RM9.83 bilion untuk 100% aset tenaga itu.

4. Perlu diambil perhatian bahawa pada masa 1MDB membeli loji-loji janakuasa tersebut, Ringgit berada pada paras 3.2 bagi satu dolar Amerika. Kini ia berada pada paras 4.2 Ringgit bagi satu dolar Amerika. Dihitung dari segi dolar Amerika, 9.83 bilion Ringgit yang dibayar oleh Syarikat Cina adalah bernilai lebih rendah daripada 9.83 bilion Ringgit yang dibayar oleh 1MDB.

5. Jika wang yang dipinjam oleh 1MDB adalah dalam Ringgit kerugian itu adalah minimum. Tetapi jika 1MDB telah meminjam dalam USD, ia menghadapi kehilangan 1 Ringgit bagi setiap dolar yang dipinjam. Dengan kata lain apa yang 1MDB memperolehi daripada jualan itu tidak akan dapat membayar sepenuhnya hutang dalam bentuk USD yang dipinjam oleh 1MDB.

6. CGN dilaporkan telah membeli 100% daripada aset tenaga 1MDB. Adakah hutang loji janakuasa berjumlah 6 bilion Ringgit yang 1MDB telah mengambilalih itu juga dianggap sebagai aset yang telah dijual kepada CGN?

7. Seterusnya ada soalan-soalan lain yang memerlukan penjelasan, contohnya adakah Petronas akan menjual gas kepada loji kuasa tersebut? Jika demikian pada paras harga yang apa?

8. Setelah Edra dijual dengan harga RM9.83 bilion, bagaimana ini dapat mengurangkan hutang 1MDB sebanyak RM16-RM18 bilion. Sekali lagi dengan mengambil kira kejatuhan nilai Ringgit, bagaimana hutang dalam USD boleh dikurangkan?

9. Adakah pembelian loji janakuasa oleh pembeli asing satu bentuk pelaburan langsung asing (FDI). Wang yang dibawa masuk akan keluar untuk membayar hutang asing. Dan jumlah wang yang keluar adalah jauh lebih besar daripada aliran masuk. Bagi saya ini bukan macam FDI.

10. Adakah Kerajaan akan membenarkan penghantaran balik penuh keuntungan yang diperolehi dari loji-loji di Malaysia. Perlu diingatkan bahawa Cina mempunyai peraturan di mana penghantaran balik keuntungan adalah dalam bentuk eksport produk Cina dan bukan wang tunai.

11. Berapa banyak kawalan Kerajaan akan kenakan atas utiliti yang dimiliki asing? Penetapan harga yang boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat itu boleh menyebabkan Kerajaan memberi sibsidi.